Tagebau

In Duitsland wordt nog altijd bruinkool gewonnen voor de productie van energie, één van de meest vervuilende energiebronnen. Met open dagmijnbouw tot dieptes van 200 meter wordt het bruinkool uit de grond gehaald. Vele dorpen worden hiervoor van de kaart gevaagd. Als er geen bruinkool meer in de grond zit, worden de gebieden weer heringericht volgens vooraf opgestelde plannen: landbouw- en natuurgebieden. De fotoserie laat alle fasen van de bruinkoolwinning zien in het gebied ten westen van Keulen.